İade Şartları

Madde 1- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait http://www.dorrek.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri belirtilen hizmet satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Dorse Reklam / Dorrek firması tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. http://www.dorrek.com sitesinde yer alan Hizmet sözleşmesi, gizlilik koşulları ve düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 2- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme
Alıcı sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder. Alıcı elektronik ortamda doldurduğu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder. Dorse Reklam/ Dorrek firması gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. http://www.dorrek.com ‘da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ve EFT ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması gereklidir. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Reklam hizmetinin işleme alınmasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni yada herhangi bir başka neden ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Dorse Reklam / Dorrek firmasına ödememesi halinde, Alıcı almış olduğu bu hizmetin bedelini başka bir ödeme kanalı ile (havale, EFT) Dorse Reklam / Dorrek firmasına ödemeye zorunludur. ALICI kredi kartı ile ödeme yaptığında, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren Dorse Reklam / Dorrek firması ödeme iadesi yapmaz. Alıcı bunu kabul ederek sözleşmeyi imzalamayı kabul etmiştir.

Madde 3- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
 Sözleşmenin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Dorse Reklam / Dorrek firmasının dışında gelişen mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişimden dolayı gerçekleşen mücbir sebep durumlarında sözleşme tarihi dondurulur. Mücbir sebeplerin ortadan kalktığı tarihten itibaren sözleşme devam eder. Geçen süre sözleşme bitiş tarihine eklenir ve bu süre boyunca hizmet devam eder.