Reklamın En Önemli 5 Unsuru

Hiç şüphesiz ki reklam, mal ve hizmetlerin tanıtımında ve müşterilerle iletişim kurmakta en iyi yoldur. Özellikle bu denli bir rekabet çağında, reklam çok önemli bir role sahiptir ve üreticiden müşteriye herkes için bir ihtiyaçtır. Öyleyse, haydi gelin reklamın en önemli 5 unsurunu birlikte inceleyelim.

1) Yeni Ürün Lanse Etme

Reklam, yeni bir ürün, hizmet ya da bir fikri piyasaya sürerken çok büyük önem taşır. Bir ürün ya da hizmetin reklamı doğru medya kanalları üzerinden, doğru zamanda ve uygun bir şekilde yapıldığında hedef kitlenin dikkatini çeker ve onları harekete geçmeye yönlendirir. Dolayısıyla reklam, pazarlama faaliyetlerinin başarı sağlamasına bir bütün olarak katkı sağlar.

2) Satışlarda Artış

Reklam, ürün ve hizmetler hakkında hedef kitlede ilgi uyandırmak için bir gerekliliktir. İlgi uyandırmadan pazarda talep yaratabilmek neredeyse imkansızdır. Nihayetinde reklam sayesinde artan talebin satışlarda kayda değer bir artışa yol açması kaçınılmazdır.

3) Tüketici Bilinci Yaratma

İlk etapta reklam, belirli bir mal ya da hizmet hakkında hedef kitlede farkındalık yaratma konusunda etkin bir şekilde yardımcı olur. Daha sonra ise, ürün veya hizmetlerin özellikleri, kullanımı ve fiyatı hakkında hedef kitleyi bilgilendirmeyi amaçlar. Belirli bir ürün veya hizmet hakkında farkındalık yaratmak ve gerekli bilgiyi sağlamak, nihayetinde potansiyel müşteriyi satın alma kararını vermesi doğrultusunda yönlendirir.

4) Marka İmajı Oluşturma

Sürekli tekrarlanan reklamlar şüphesiz ki bir markanın popularitesine büyük ölçüde katkı sağlar, çünkü tekrarlanan reklamlar hedef kitlenin marka algısına yön verir. Müşteriler tekrarlanan reklamları daha güvenilir bulur ve satın alma noktasında bu markaları tercih eder. Müşterilerin markaya karşı bu yönlü bir tutumu da doğal olarak talepte ve dolayısıyla satışlarda bir patlama yaratır.

5) Arz – Talep Planlaması

Daha önce de değinildiği üzere, reklam sürekli olarak tekrar edildiğinde müşterinin marka algısına yön verir ve onların satın alma tercihlerini bu markadan yana kullanmalarını sağlar, ki bu durum doğal olarak talebin artması anlamına gelir. Reklamın talep üzerinde artışa yön verme etkisinden meydana gelen arz ve talep arasındaki bu bağımlı ve yakın ilişki zaman içinde arz – talep planlaması yapabilmeye olanak tanır.